Je gebruikt een werkbriefje, vult de gewerkte uren in en laat deze daarna door een daarvoor bevoegd persoon voor akkoord ondertekenen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van het werkbriefje. Om je salaris tijdig te kunnen overmaken, dient het werkbriefje uiterlijk maandag vóór 08:30 uur door ons ontvangen te zijn. Wij dienen het witte (origineel) exemplaar te ontvangen. Het voor akkoord ondertekende werkbriefje mag ook per e-mail opgestuurd worden, mits het goed leesbaar is. Soms beschikken klanten over een eigen uren-registratiesysteem, in dat geval hoef je alleen maar te zorgen dat je tijdig in- en uitklokt. Onze klant zal ons in dat geval een overzicht van de gewerkte uren toezenden.