Mens en Maatwerk wordt bij uitzenden of bij detachering je werkgever. Wij zorgen ook voor correcte uitbetaling van je loon etc. Na verloop van tijd bestaat de mogelijkheid om in dienst te treden bij de inlenende partij. Dit gebeurt uiteraard in nauw overleg tussen ons, het bedrijf en jou.