De informatie op onze sites is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin accepteren wij geen aansprakelijk voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend. Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door ‘M&M’.
Onder M&M wordt MIM Mens en Maatwerk B.V. verstaan, handelend onder de naam “Mens en Maatwerk”, en aan deze onderneming gelieerde ondernemingen. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst. M&M heeft de inhoud van haar websites met de grootst mogelijke zorg samengesteld en streeft ernaar deze zo actueel mogelijk te houden. Zij is echter niet aansprakelijk voor eventuele foutieve, verouderde of onvolledige informatie. De informatie die op de website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Het
gebruik van M&M websites geschiedt voor uw eigen rekening en risico.